Hostinec U Českého lva, do kterého si Vás dovolujeme pozvat, má původ v hospodářské usedlosti ze 17. století. V roce 1826 byla tato usedlost přebudována na hostinec tehdejším majitelem domu panem Šulerem. V roce 1909 jej zakoupil náš praděd Karel Sládek, který jej dlouhá léta provozoval a přestavoval. Po znárodnění připadl hostinec státu potažmo Restauracím a Jídelnám. Za této éry budova do značné míry zchátrala. V roce 1992 byl objekt v rámci restituce vrácen naší babičce Marii Tučkové, která jej nechala zrekonstruovat.
Od roku 2000 tento hostinec provozujeme my, sourozenci Pavláskovi a snažíme se pokračovat v dobré práci našich předků, která je nám i závazkem. Jan a Irena Pavláskovi